Alternatieven voor aardgas

Hoe kunt u op een andere manier koken en verwarmen?
1 Volledig elektrisch
2 Gebruik van groen gas
3 Aansluiting op een warmtenet

De keuze is niet eenvoudig. Alle bronnen hebben voor- en nadelen. Meestal moet uw huis worden aangepast. Dat kost geld en tijd.

Als u tegelijk zonnepanelen of zonnecollectoren aanlegt, kunt u zelf elektriciteit opwekken. Zo bespaart u uiteindelijk op uw maandelijkse energiekosten. Bekijk op www.zonatlas.nl of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.

Welke andere warmtebron voor u mogelijk is, hangt af van wat er kan in uw wijk en wat voor huis of pand u heeft. In de toekomst komen er ook nieuwe warmtebronnen.
Op de website hierverwarmt.nl vindt u meer over de alternatieven voor aardgas.

hierverwarmt.nl

hierverwarmt.nl Het inloggen is geannuleerd.

In een volledig elektrisch huis heeft u een warmtepomp nodig. Deze haalt warmte uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater.

Wat u moet weten:

 • Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Welke u nodig heeft, hangt af van uw woning en wat er kan in uw wijk. De soorten zijn
  • Een volledige of autonome warmtepomp (lucht-water, bodem-water of water-water). Dit wordt meestal gecombineerd met een buffervat
  • Een hybride pomp (gecombineerd met een gasgestookte hr-ketel voor koude dagen)
  • Een ventilatiewarmtepomp, die de warmte uit de ventilatielucht haalt
 • Voor de installatie hiervan is best wat ruimte nodig. In uw huis en ook in uw tuin, op het dak of balkon  
 • Warmtepompen werken met een lage temperatuur. Dus uw huis moet heel goed geïsoleerd worden 
 • Een speciaal ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt dat de warmte efficiënt gebruikt wordt  
 • Meestal moeten radiatoren vervangen worden door muur- of vloerverwarming of lagetemperatuur-radiatoren  
 • Infraroodpanelen kunnen ook gebruikt worden voor kamers die niet veel verwarmd hoeven te worden  
 • U kookt op een inductiekookplaat

Groen gas is gas dat gewonnen wordt uit biomassa (mest, rioolslib, gft en ander organisch afval). Er worden ook nieuwe soorten groen gas ontwikkeld: synthetisch gas en waterstof.

Wat u moet weten

 • Met deze oplossing hoeft u niets te veranderen in huis. En u kunt blijven koken op gas
 • Isoleren en energie besparen zijn wel aan te raden. Zo bespaart u energiekosten en het is goed voor het klimaat
 • Helaas kan er niet genoeg groen gas geproduceerd worden voor heel Nederland  
 • Voor sommige woningen is het de enige oplossing (bijvoorbeeld in buitengebieden, historische panden in het centrum en monumentale panden) 
 • Het is niet hetzelfde soort gas als aardgas. Groen gas moet bewerkt worden voordat het kan worden toegevoegd aan het aardgasnet 
 • U kunt groen gas gebruiken met een hybride warmtepomp en een gasgestookte hr-ketel. Dan wordt de ketel alleen gebruikt om het huis in hele koude perioden goed warm te krijgen

Meer informatie over groen gas.

Als uw wijk kan worden aangesloten op een warmtenet, komt de warmte via ondergrondse leidingen door de stad uw woning binnen. De warmte komt van grote warmtebronnen in de stad, of kleine warmtebronnen in de buurt. Het is restwarmte die via de industrie, of in Nijmegen bijvoorbeeld via afvalenergiecentrale ARN, vrijkomt. Of warmte vanuit de aarde (geothermie), afval- en oppervlaktewater of verbranding van biomassa.

Wat u moet weten

 • Een cv-ketel is niet meer nodig  
 • Bij een warmtenet op hoge temperatuur kunt u meestal uw radiatoren blijven gebruiken 
 • Bij een warmtenet op lage temperatuur is vaak vloer- en/of wandverwarming nodig en moet u uw woning heel goed isoleren. Soms heeft u hier ook een zonneboiler nodig om het water voor douche en kraan extra te verwarmen. Voor moeilijk te isoleren panden kunt u ook een hybride warmtepomp gebruiken. Infraroodpanelen kunt u gebruiken als verwarming van kamers die niet veel gebruikt worden. U kookt op een inductiekookplaat 
 • De nieuwbouw in Nijmegen-Noord is al aangesloten op een warmtenet. De gemeente onderzoekt of dit warmtenet kan worden doorgetrokken naar andere wijken, zoals het stadsdeel Dukenburg. U kunt niet overal in de stad aansluiten op een warmtenet.

Meer informatie over warmtenetten.