Bottendaal

Het Wijkwarmteplan Bottendaal is geschreven door de projectgroep Bottendaal Aardgasvrij. In deze projectgroep zitten bewoners, woningcorporatie Talis, netwerkbeheerder Liander en de gemeente Nijmegen. Zo'n 20 bewoners werkten in werkgroepen mee aan het plan. 

Samen hebben we het wijkwarmteplan Bottendaal opgesteld. Het wijkwarmteplan en de zienswijzen van het wijkwarmteplan voor Bottendaal zijn op 19 mei  2021 goedgekeurd door het stadsbestuur. 

Energie-adviesrapporten

De gemeente heeft een deskundig bureau energieadviezen laten maken voor veelvoorkomende woningen in de wijk. Woningen uit Bottendaal zijn hiervoor onderzocht. Bekijk de rapporten voor verschillende woningtypes in Bottendaal met de slimste stappen om energie te besparen en de woning te isoleren en verduurzamen. 

BottendaalGroen!

De bewoners die meegeschreven hebben met het Wijkwarmteplan hebben zich verenigd in BottendaalGroen!. Samen met de gemeente werken we de vervolgstappen van het Wijkwarmteplan verder uit. Wilt u meedenken, dan kunt u BottendaalGroen! mailen

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner van Bottendaal op de hoogte blijft en meepraat over de weg naar een aardgasvrij Bottendaal. Een aantal keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Bottendaal Aardgasvrij. Met tips en inspiratie om energie te besparen, bewonersinitiatieven, bijeenkomsten en nieuws. Mis niet en meld u aan. 

Nieuwsbrieven

Bijeenkomsten

Meer informatie 

Meer weten? Kom op woensdagmiddag van de even weken (week 2, 4,6 et cetera) tussen 14.00 en 17.00 uur naar wijkcentrum De Burghardt of neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Bottendaal Aardgasvrij: Angelique Timmermans, telefoonnummer 14024 of mail: a.timmermans@nijmegen.nl