Bottendaal

In Bottendaal zijn de eerste stappen gezet op weg naar een wijkwarmteplan. De gemeente, bewoners, woningcorporatie Talis en netbeheerder Liander spreken met elkaar over hoe de wijk aardgasvrij kan worden. Dat gebeurt in de projectgroep Bottendaal Aardgasvrij, die werkt aan het wijkwarmteplan.  

Zo’n 20 bewoners vormen 4 werkgroepen rond de onderwerpen:

  1. Woningen (typeringen, bouwjaren, VVE’s) 
  2. Techniek (warmteopties en –technieken)
  3. Mensen (draagvlak,  communicatie) 
  4. Financiering.

Zij verzamelen zoveel mogelijk informatie en kennis en brengen dit in bij de projectgroep. De 1e versie van het wijkwarmteplan wordt waarschijnlijk in het najaar van 2019 met de wijkbewoners besproken. 

Doe mee aan de wijkworkshop op 30 of 31 oktober!

De overgang naar aardgasvrij is een hele klus, waar de gemeente de wijk bij wil ondersteunen. Hoe? Dat bedenken we graag samen met u! In 2 wijkworkshops op 30 en 31 oktober van 19.30 uur tot 22.30 uur gaan we hiermee aan de slag in Wijkcentrum Burghardt.

Wat gaan we doen?

Tijdens de workshops bekijken we op basis van wat we de afgelopen tijd hebben geleerd, welke kansen, mogelijkheden, drempels en problemen u ziet of verwacht bij de overgang naar aardgasvrije woningen. Bijvoorbeeld bij het isoleren van woningen, het besparen van energie of de keuze voor een alternatief voor aardgas. De ideeën uit deze workshops verwerken we in het wijkwarmteplan voor Bottendaal. 

U kunt zich tot 28 oktober aanmelden door een email te sturen naar aardgasvrij@nijmegen.nl onder vermelding van ‘Workshop Bottendaal’. Geef dan ook aan welke avond uw voorkeur heeft. Ook voor informatie of vragen kunt u hier terecht.

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner van Bottendaal op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. Dit plan geeft zekerheid over de stappen die u kunt nemen. En over het tijdstip waarop de wijk echt van het aardgas af gaat.

  • Volg deze pagina
  • Meld u aan voor de maillijst. U ontvangt dan uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere nuttige informatie. Stuur een mail met uw naam en adresgegevens naar: aardgasvrij@nijmegen.nl (vermeld de naam van uw wijk). 

Bijeenkomsten

Meer informatie 

Meer weten? Neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Bottendaal Aardgasvrij: Erik Maessen, tel.: 14024 of mail: e.maessen@nijmegen.nl