Vragen en antwoorden wijkbijeenkomst Bottendaal 12 juni 2019

Waarom hoor je niets over waterstof?

Het maken van waterstof uit water vergt heel veel elektriciteit, ofwel energie. Deze energie moet het liefst duurzaam (met bijvoorbeeld zon of wind) worden opgewekt. Het produceren van waterstof is zeer kostbaar. Vooralsnog worden er testen gedaan met waterstof bij nieuwbouwwijken. Vooral de industrie en transportsector zijn in de toekomst mogelijk afhankelijk van waterstof als alternatief voor aardgas. Dit maakt de vraag naar waterstofgas in de toekomst groot. . De verwachting is dat er op korte en middellange termijn onvoldoende rendabel waterstof geproduceerd kan worden om daarnaast ook de bebouwende omgeving van waterstof te voorzien.

Wat doen de landen om ons heen?

De landen om ons heen hebben het klimaatakkoord van Parijs ook ondertekend. Dit betekent dat zij ook hebben uitgesproken hun CO2 uitstoot terug te willen dringen. Hoe ze dat doen verschilt per land. 

Bottendaal aardgasvrij. Maar hoe zit het met de ambitie van energieneutraal? 

Uiteindelijk wil de gemeente ook energieneutraal zijn. Aardgasvrij is een belangrijke tussenstap in die ambitie. 

Hoeveel kun je besparen? Waar zit het optimum qua isoleren? 

Daar is geen algemeen antwoord op te geven. Dat verschilt per woningtype en is mede afhankelijk van het gebruik van de woning. Ook de gebruikte warmtebron is bepalend voor de isolatie van de woning. Hoe lager de temperatuur waarmee de woning wordt verwarmd  hoe meer isolatie er nodig is. Isolatie zal echter altijd bijdragen aan energiebesparing.  In de meeste gevallen zal de besparing het grootste zijn door dak en gevelisolatie. Maar dat is dus maatwerk per woning. 

Wat heb je aan de een waardestijging van de woning als de WOZ-waarde vervolgens ook omhoog gaat? 

U bedoelt waarschijnlijk dat u meer Onroerend Zaak belasting moet betalen door een stijgende WOZ-waarde? Dat klopt uiteraard, en in die zin stijgen uw maandlasten bij een stijgende woningwaarde. Het is echter niet gezegd dat een goed geïsoleerde woning automatisch leidt tot hogere maandlasten want uiteraard wordt uw energierekening ook lager. Het is wellicht dan ook beter om te spreken in courantheid van de woning. Waar dat nu nog beperkt het geval is denken wij dat in de toekomst een goed geïsoleerde, op de toekomst voorbereidde, woning beter verkocht kunnen worden dan slecht geïsoleerde woningen. In die zin is het isoleren van uw woning een manier om ervoor te zorgen dat uw woning in de toekomst beter verkoopbaar is, wat zich wellicht ook in de waarde zal uitdrukken 

Voor wanneer moet dit gefikst zijn? 

Wij streven naar een aardgasvrij Bottendaal in 2035 

Gaat de gemeente ook meebetalen? 

De gemeente dat zijn wij allemaal. De vraag wat de gemeente betaalt en wat pandeigenaren gaan betalen, is dus een politieke vraag die alleen de raad kan beantwoorden. Vooralsnog betaalt de gemeente het opstellen van de wijkwarmteplannen en verstrekt zij subsidies voor het afkoppelen van gas en leningen voor duurzaam wonen.  

Wat kost het omzetten van gas naar iets anders? 

Dat ligt er uiteraard aan wat dat ‘anders’ is. Maar ook wie wat betaalt. En hoe een pand nu geïsoleerd is  en verwarmd wordt. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. 

Waardestijging woning: je moet toch ook eerst investeren? 

Ja. Dat klopt. 

Waarom wordt er wijkgericht gekeken en niet huisgericht? 

Sommige warmteoplossingen zul je gezamenlijk moeten oppakken. En voor alle oplossingen zijn aanpassingen aan de bestaande netten noodzakelijk. De wijk is daarom de goede schaal om enerzijds maatwerk te kunnen leveren en anderzijds collectieve oplossingen mogelijk te maken.
Als de cv-ketel weg is, hoe krijg ik dan warm water in de keuken (huis van voor 1900)? En moet mijn stoppenkast dan worden aangepast?
Dat laatste is goed mogelijk. Vooral als u nu maar twee groepen hebt. Hoe je warm tapwater krijgt is echter weer sterk afhankelijk van het gekozen alternatief voor aardgas. 

Wat als mensen het niet kunnen betalen?

Het tegengaan van energiearmoede is een belangrijk uitgangspunt van aardgasvrij. Waar het niet mogelijk is voor mensen om zelf te investeren zullen we gaan kijken naar financieringsopties.

Moet de conclusie van de bijeenkomst niet zijn: er is nog heel veel onduidelijk en onzeker?

Ja. En dat gaan we samen duidelijker krijgen!

Krijgen wij als pilotwijk een vergoeding? Volgende wijken hebben voordeel van wat wij leren.

Dat klopt, maar er is geen financiële vergoeding. Het voordeel voor Bottendaal is wel dat we hier ruimschoots de tijd nemen om alles samen goed te onderzoeken en er is veel begeleiding vanuit de gemeente.

Hoe zijn de verhoudingen qua co2-uitstoot? 

Woningen/industrie/veeteelt = allemaal goed voor ongeveer 1/3 deel van de CO2 uitstoot.

Is er een noodplan als het klimaatakkoord niet doorgaat (heel veel grote landen doen al niet mee)? 

Nee. In onze ogen is niets doen geen optie. We zullen uiteindelijk van het aardgas af gaan. Daar kunnen we ons maar beter goed op voorbereiden.

Is er al een plan? Wat gaat er gebeuren, wat kunnen we zelf doen?

We zijn nu hard bezig om een wijkwarmteplan te maken. Daar kunt u in meedenken. 

Beslist de raad aan het einde van het jaar wat er hier moet gebeuren?

Nee. Naar verwachting zal de raad zich begin volgend jaar over het wijkwarmteplan uitspreken. Aan ons gezamenlijk te taak om te bepalen wat erin het wijkwarmteplan komt te staan.

Hoever moet ik isoleren als ik niet weet welke warmtebron er komt?

Op dit moment kun je voor isolatiewaarden het beste aansluiten bij de waarden die het Bouwbesluit geeft. Dit zijn de wettelijk geldende waarden voor nieuwbouw. (Dak Rc 6, Wand Rc 4,5, Vloer Rc 3,5). Label B is oke.

Wat wordt voor huurders de huurlastenstijging per maand?

Dat is nog niet te zeggen en bovendien een zaak tussen huurder en verhuurder.

Waarom wordt er naast het warmtenet maar 1 alternatief onderzocht? Biogas/geothermie buiten beeld gelaten, maar misschien over 5 jaar wel een goede optie.

Wij blijven breed kijken naar mogelijk andere alternatieven. Geothermie is een mooie optie, maar dan heb je nog steeds een warmtenet nodig om de warmte bij de woningen te krijgen. En biogas is naar verwachting onvoldoende beschikbaar in de toekomst.