Bottendaal

In Bottendaal zijn de eerste stappen gezet op weg naar een wijkwarmteplan. De gemeente, bewoners, woningcorporatie Talis en netbeheerder Liander spreken met elkaar over hoe de wijk aardgasvrij kan worden. Dat gebeurt in de projectgroep Bottendaal Aardgasvrij, die werkt aan het wijkwarmteplan.  

Zo’n 20 bewoners vormen 4 werkgroepen rond de onderwerpen:

  1. Woningen (typeringen, bouwjaren, VvE’s) 
  2. Techniek (warmteopties en –technieken)
  3. Mensen (draagvlak,  communicatie) 
  4. Financiering.

Wijkwarmteplan

Het Wijkwarmteplan is geschreven. Tijdens een digitale bijeenkomst op 28 januari 2021 konden buurtbewoners reageren op het plan. Het verslag staat onder het kopje 'bijeenkomsten'. Op basis van alle input wordt het wijkwarmteplan verder aangescherpt. Daarna wordt het aan de Raad ter vaststelling voorgelegd.

Bekijk het Wijkwarmteplan Bottendaal met de bijlagen bij punt 4.5 van de openbare besluitenlijst van het College van Bestuur op 18 december 2020.  

Energie-adviesrapporten

De gemeente heeft een deskundig bureau energieadviezen laten maken voor veelvoorkomende woningen in de wijk. Woningen uit Bottendaal zijn hiervoor onderzocht. Bekijk de rapporten voor verschillende woningtypes in Bottendaal met de slimste stappen om energie te besparen en de woning te isoleren en verduurzamen. Ook kunt u hier de informatieavond terugkijken die plaatsvond op 12 januari 2021 (webinar).

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner van Bottendaal op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. Dit plan geeft zekerheid over de stappen die u kunt nemen. En over het tijdstip waarop de wijk echt van het aardgas af gaat.

Nieuwsbrieven

Bijeenkomsten

De (powerpoint)presentaties kunt u opvragen bij Erik Maessen; zijn gegevens staan hieronder.

Meer informatie 

Meer weten? Kom op woensdagmiddag van de even weken (week 2, 4,6 et cetera) tussen 14.00 en 17.00 uur naar wijkcentrum De Burghardt of neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Bottendaal Aardgasvrij: Erik Maessen, telefoonnummer 14024 of mail: e.maessen@nijmegen.nl

Let op: tijdens spreekuren houden wij ons aan de regels in verband met het coronavirus. Tijdens de volledige lockdown zijn er geen spreekuren in het wijkcentrum.