Tijdlijn aardgasvrij Zwanenveld

Tijdlijn voor de wijk

Eind 2018 | Proeftuin

Zwanenveld en Lankforst-Noord aangemerkt als  ‘Proeftuin voor aardgasvrije wijken’

2019 en verder| Denk mee

U dacht al mee tijdens bijeenkomsten, het maken van het WijkWarmtePlan en in de enquête gaf u uw mening. Energierapporten en warmtescans van woningen gaven inzicht in hoe u energie kunt besparen. Uw inbreng is nog belangrijk. Daarom vragen wij u om ook in 2021 mee te denken over de plannen voor een aardgasvrij Zwanenveld en Lankforst-Noord. Dat kan tijdens online bijeenkomsten, straatgesprekken en kookworkshops. We gaan  aan de slag met uw zorgen over leefbaarheid, zoals zwerfvuil.

Vanaf april 2021 | Locatie ‘Duurzaam Wonen, informatie en inspiratie’

In winkelcentrum Dukenburg kunt u terecht voor informatie over wat u nu al kunt doen in uw huis. Breng ons een bezoek zodra het kan!

Juli 2021 | WWP en op zoek naar een warmtebedrijf

Het WijkWarmtePlan (WWP) is klaar. De gemeente start waarschijnlijk met het zoeken naar een goed warmtebedrijf. Uw voorwaarden nemen we daarbij mee.

Na maart 2022 | Warmtebedrijf

Rond deze periode wordt waarschijnlijk bekend welk warmtebedrijf het warmtenet kan gaan aanleggen.

2035 | Aardgasvrij Zwanenveld en Lankforst-Noord

Zwanenveld en Lankforst-Noord hebben warm water en een warm huis zonder aardgas en koken elektrisch.

Tijdlijn voor de hele stad

2018 – 2021 | Warmtevisie en meedenken

Gemeente maakte een plan om delen van Nijmegen op een andere manier te verwarmen: de Warmtevisie. Dit deden we samen met partners zoals woningcorporaties en inwoners.

Vanaf 2019 | Samen energie besparen

In Nijmegen besparen we samen energie. U kunt in 2021 een energiecoach inschakelen en een waardebon besteden waarmee u gratis energiebesparende producten in huis haalt. Ook kunt u profiteren van collectieve inkoopacties voor bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen.

2045 | Aardgasvrij Nijmegen

Heel Nijmegen is aardgasvrij.