Zwanenveld

Ook in Zwanenveld zijn de voorbereidingen voor het wijkwarmteplan gestart. De gemeente gaat samen met de bewoners, woningcorporaties en netbeheerder Liander bekijken wat de beste aanpak is om aardgasvrij te worden. Wat dat gaat kosten en hoe die betaald kunnen worden. 
Er komen eerst plannen voor Zwanenveld, daarna volgen Lankforst, Meijhorst. De volgorde hangt samen met de gekregen rijkssubsidie. 

Rijkssubsidie

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het haalbaar en betaalbaar is om een warmtenet voor Dukenburg aan te leggen. Voor dit proces krijgt Dukenburg een rijkssubsidie van 4,8 miljoen. Zie punt 3.9 op de openbare besluitenlijst van het college van B en W van 22 januari 2019.

Deze subsidie is bedoeld om 828 huizen van  woningcorporaties (in Zwanenveld, Meijhorst en een klein deel van Lankforst) en ongeveer 90 winkels van winkelcentrum Dukenburg aardgasvrij te maken. Als er een warmtenet komt, kunnen 5.600 van de 9.000 woningen in Dukenburg zo van warmte voorzien worden. Voor de overige woningen worden andere warmtebronnen onderzocht.  

Projectorganisatie

Geert-Jan van den Brand is gestart als gebiedsregisseur Aardgasvrije Wijken in Zwanenveld. Samen met een projectteam met onder andere de woningcorporaties en netbeheerder werkt hij aan een plan van aanpak. Binnenkort komen daar ook werkgroepen met bewoners bij. 

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. Dit plan geeft zekerheid over de stappen die u kunt nemen. En over het tijdstip waarop de wijk echt van het aardgas af gaat.

  • Volg deze pagina
  • Volg de Dukenburger
  • U kunt zich ook aanmelden voor de maillijst. U ontvangt dan uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere nuttige informatie over dit onderwerp. Aanmelden kan door een mail met uw naam en adresgegevens te sturen naar: aardgasvrij@nijmegen.nl (vermeld de naam van uw wijk). 

Wijkavond Zwanenveld

Op donderdag 24 oktober zijn bewoners van Zwanenveld van 19.00 - 21.00 uur welkom op een wijkavond met 

  • Simpele tips voor een lagere energierekening 
  • Koffie, thee en gebak van de Pronkwinkel
  • Energie-quiz met leuke prijzen
  • Waarom wordt Zwanenveld een aardgasvrije wijk?
  • Hoe kun je koken en verwarmen zonder aardgas?
  • Wat kun je als huurder of huiseigenaar doen?

De gemeente vertelt u over de plannen voor een aardgasvrije wijk. Ook wethouder Tiemens is erbij. U kunt ook vragen stellen bij kraampjes van MijnWijkplan, Loket Duurzaam Wonen en Leefbaar Zwanenveld.

Waar?

Prins Mauritsschool
Zwanenveld 2524
Ingang via schoolplein. Kom lopend of op de fiets of parkeer uw auto bij de gymzaal.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Zwanenveld Aardgasvrij: Geert-Jan van den Brand, tel.: 14024 of mail: g.van.den.brand@nijmegen.nl