Zwanenveld en Lankforst-Noord

Zwanenveld en Lankforst-Noord zijn twee van de eerste Nijmeegse wijken op weg naar een aardgasvrije toekomst. Hiervoor is een Wijkwarmteplan opgesteld. U vindt het Wijkwarmteplan onder het kopje ‘Downloads’. Uit het plan blijkt een warmtenet de beste keuze voor Dukenburg. Gestart wordt met Zwanenveld en Lankforst-Noord. Dit systeem levert betaalbare warmte voor veel inwoners. Verschillende partijen werken samen om een warmtenet voor dit gebied mogelijk te maken.

Een betrouwbaar en betaalbaar warmtenet

De gemeente Nijmegen, de woningcorporaties Portaal, Woonwaarts en Talis, de afvalenergiecentrale ARN, het publieke netwerkbedrijf Firan en de provincie Gelderland werken samen aan een warmtenet voor Zwanenveld en Lankforst-Noord. Dit warmtenet moet natuurlijk wel betrouwbaar en betaalbaar zijn, zodat iedereen mee kan doen. Voor het warmtenet is de warmte van de afvalenergiecentrale ARN op termijn de duurzame warmtebron. 

Bekijk hier het filmpje Warmtenet: van cv-ketel naar afleverset thuis (bron: Firan).

In eerste instantie gaat het om een warmtenet van ongeveer 4000 aansluitingen (woningequivalenten), waaronder woningen van woningcorporaties en andere (grote) gebouwen in het gebied, die willen aansluiten. 

Een aantal complexen van Talis en Woonwaarts kunnen al worden voorbereid op de komst van het warmtenet. Begin 2024 is aan deze huurders een voorstel voorgelegd om de woningen klaar te maken voor de toekomst. Inmiddels heeft 70% van de bewoners akkoord gegeven op de plannen voor groot onderhoud en verduurzamen van de flats. Dit is nodig om de werkzaamheden uit te kunnen gaan voeren. 

Een warmtenet met de overheid aan het roer

Om een warmtenet aan te leggen, beheren en te onderhouden is een warmtebedrijf nodig. Het warmtebedrijf brengt de warmte via ondergrondse leidingen naar woningen en andere gebouwen. Eind 2023 is besloten dat het warmtebedrijf voor dit warmtenet uit meerdere publieke organisaties gaat bestaan, die met elkaar samenwerken. De gemeente speelt een rol in dit warmtebedrijf. Zij worden samen met het Gelders Warmte Infrabedrijf (ook een publieke organisatie), een warmteleverancier en mogelijk ook een energiecoöperatie samen de deelnemers in het warmtebedrijf. Het warmtebedrijf wordt integraal verantwoordelijk; de kosten en risico’s worden met elkaar gedeeld. 
De landelijke overheid én dit voor het grootste deel publieke warmtebedrijf zorgen er straks samen voor dat de warmteprijzen betaalbaar blijven, altijd warmte naar de woningen stroomt én de warmte duurzaam wordt en blijft. Dit wordt in nieuwe wetgeving geregeld. 
De gemeente wil ook dat Nijmegenaren de kans krijgen om deel te nemen in het warmtebedrijf, in de vorm van een energiecoöperatie. De komende tijd onderzoeken we samen met inwoners van Dukenburg of hier interesse voor is.

Wanneer komt het warmtenet er?

Er moet nog veel werk verzet worden om het warmtenet aan te leggen. De plannen voor het warmtenet en het publieke warmtebedrijf worden steeds verder uitgewerkt, maar zijn nog niet definitief. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind 2024 over het oprichten van het warmtebedrijf. De aanleg van het warmtenet vanaf de ARN kan dan volgens planning vanaf 2026 starten. Hiervoor is de realisatie van de tijdelijke (inloop)oplossing bij de complexen van Talis en Woonwaarts een belangrijke eerste stap. Nu de huurders met meer dan 70% hebben ingestemd met dit plan zal het eerste deel van het netwerk aangelegd worden. Het duurt dan naar verwachting nog een aantal jaren voordat ook andere woningeigenaren in Zwanenveld- en Lankforst Noord een aanbod krijgen voor een aansluiting op het warmtenet. 

Wat kan ik nu doen?

Alle inwoners in het gebied kunnen altijd zelf stappen zetten om minder energie te verbruiken voor een comfortabel en verwarmd huis dat klaar is voor de toekomst. Bijvoorbeeld door te isoleren met kleine maatregelen. Huiseigenaren kunnen ook onderzoeken of zij met grotere maatregelen willen isoleren en zélf energie willen opwekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen en/of een warmtepomp. 

Zo blijft u op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Lotte Barrance. Dit is de omgevingsmanager van Zwanenveld Aardgasvrij. Lotte is te bereiken via telefoonnummer 14024 of mail: duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl

  • Breng een bezoek aan de locatie 'Duurzaam Wonen'. Het adres is Zwanenveld 9082, achter het winkelcentrum Zwanenveld waar eerst het oude wijkcentrum De Grondel was
  • Op donderdagmiddag kunt u van 13.00 tot 17.00 uur zonder afspraak binnenlopen voor vragen over het warmtenet
  • Heeft u een eigen woning? Op woensdagochtend kunt u terecht voor advies over welke stappen u het beste kunt nemen voor het verduurzamen van uw huis
  • Kunt u niet en wilt u niet een ander moment plannen? Stuur dan een e-mail naar duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl

Downloads