Zwanenveld

Zwanenveld is een van de eerste Nijmeegse wijken die aardgasvrij worden. Volgens plan is dat uiterlijk in 2035. De komende 1,5 tot 2 jaar gaat gebiedsregisseur Geert-Jan van den Brand van de gemeente aan de slag met het maken van een wijkwarmteplan voor Zwanenveld. Dat doet hij samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties WoonGenoot, Talis, Woonwaarts en Portaal, pandeigenaren en Liander.

In dat plan komt te staan welke nieuwe energiebronnen mogelijk zijn in uw wijk en type woning. En wat daarvoor nog moet gebeuren. Er komt eerst een plan voor Zwanenveld, daarna volgen Lankforst en Meijhorst. Deze volgorde hangt samen met de gekregen rijkssubsidie en de renovaties die gepland staan voor corporatiewoningen in de komende jaren. 

Rijkssubsidie

Op dit moment onderzoekt de gemeente of het haalbaar en betaalbaar is om een warmtenet voor Dukenburg aan te leggen. Voor dit proces krijgt Dukenburg een rijkssubsidie van 4,8 miljoen. Deze subsidie is bedoeld om 828 huizen van woningcorporaties (in Zwanenveld, Meijhorst en een klein deel van Lankforst) en ongeveer 90 winkels van winkelcentrum Dukenburg aardgasvrij te maken. Als er een warmtenet komt, kunnen 5.600 van de 9.000 woningen in Dukenburg zo van warmte voorzien worden. Voor de overige woningen worden andere warmtebronnen onderzocht. Voor meer informatie: zie punt 3.9 op de openbare besluitenlijst van het college van B en W van 22 januari 2019.

Projectorganisatie

Geert-Jan van den Brand is gebiedsregisseur Aardgasvrije Wijken in Zwanenveld. Samen met een projectteam met onder andere de woningcorporaties en netbeheerder werkt hij aan een plan van aanpak. Binnenkort komen daar ook werkgroepen met bewoners bij. 

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. 

Nieuwsbrieven

Bijeenkomsten  

Meer informatie?

Neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Zwanenveld Aardgasvrij: Geert-Jan van den Brand, tel.: 14024 of mail: g.van.den.brand@nijmegen.nl.