Duurzame warmte met een Buurt Energie Systeem in de Bomenbuurt-Oost

Het Buurt Energie Systeem (BES) is een nieuw duurzaam warmtesysteem waarmee u uw huis in de toekomst kunt verwarmen. Met bewoners, Alliander en Duurzaam Hengstdal onderzoeken we of dit een betaalbare oplossing is in de Bomenbuurt-Oost. En onder welke voorwaarden dit in de buurt kan. Uw mening hierover is belangrijk. Hier kunt u terecht voor meer informatie:

  • Kijk op de site van het BES buurthuis voor meer informatie over het onderzoek
  • Tot 14 juli bent u welkom op de Hengstdalseweg 194 voor vragen rondom het BES of duurzaam wonen
  • Voor een andere afspraak of bij vragen, neem contact op met Koen Hellebrand (projectleider BES). Stuur een e-mail naar k.hellebrand@nijmegen.nl​​​​​​​ of bel 14 024 
  • Lees de meestgestelde vragen en antwoorden over het Buurt Energie Systeem Bomenbuurt-Oost

Peiling bewoners Bomenbuurt-Oost (Hengstdal)

In de Bomenbuurt-Oost in de wijk Hengstdal onderzochten we in mei en juni 2021 hoe wijkbewoners over het onderzoek naar het Buurt Energie Systeem denken, wat ze verwachten in de toekomst. Ook vroegen we naar ervaringen met verwarmen en koken. Er reageerden 108 bewoners op een uitnodiging per brief om een vragenlijst in te vullen (online of schriftelijk). Een samenvatting vindt u in de infographic hieronder. Of bekijk het onderzoeksrapport Peiling Bomenbuurt (pdf, 655 KB)

Het Buurt Energie Systeem is een kleinschalig gezamenlijk warmtesysteem waarmee ongeveer 500 huizen verwarmd kunnen worden. Het bestaat uit een warmte-opweksysteem op een plek in de buurt. Met een buurtcoöperatie worden de bewoners van de Bomenbuurt-Oost samen eigenaar van het Buurt Energie Systeem.


Bekijk het filmpje over het buurt energiesysteem via deze link.  Of kijk voor meer informatie op www.buurtenergiesysteem.nl

Bewoners deden in 2020 en 2021 samen met professionals onderzoek naar de techniek en financiën. Ook onderzochten ze hoe ze zeggenschap kunnen krijgen, hebben en houden in de toekomst. Uniek aan het Buurt Energie Systeem, als het er komt, is dat het van de bewoners zelf wordt. Het Buurt Energie Systeem wordt zo het kloppend hart van de Bomenbuurt-Oost. Een buurt waar niemand in de kou de staat en iedereen mee mag doen. Duurzaam en sociaal: dát kan het Buurt Energie Systeem worden in de Bomenbuurt-Oost.

In 2020 is er een subsidie toegekend van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de uitvoering van de BES-plannen voort te kunnen zetten. Bewoners worden tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid ondersteund door de volgende organisaties.

  • Woningcorporatie Woonwaarts
  • Netwerkbeheerder Alliander
  • Burgerinitiatief Duurzaam Hengstdal
  • Gemeente Nijmegen

Maart 2023 is de draagvlakmeting gestart. Bewoners mochten zelf beslissen of het project haalbaar is, en over de opstart van een coöperatie van buurtbewoners die voor een eigen, duurzaam, warmtesysteem gaat zorgen in de Bomenbuurt-Oost. Op dit moment is de draagvlakmeting stopgezet. Lees er hier meer over. 

Meer informatie, meedenken of meedoen? Neem contact op met Koen Hellebrand, projectleider BES, e-mail: k.hellebrand@nijmegen.nl of bel 14 024.