Hengstdal

Hengstdal doet mee aan 2 projecten die de overstap naar aardgasvrij willen bevorderen:

De gemeente, bewoners, woningcorporatie Woonwaarts en netbeheerder Liander spreken over hoe de wijk aardgasvrij kan worden. Dat gebeurt in de projectgroep Hengstdal Aardgasvrij, die onder leiding van de gemeente werkt aan het wijkwarmteplan. Hierin zitten ook leden van Stichting Duurzaam Hengstdal.

Stand van zaken wijkwarmteplan 

De deelnemers aan de projectgroep hebben al verschillende onderzoeken uitgevoerd naar welke warmtebronnen technisch mogelijk zijn. Uitgangspunt is dat alle woningen geïsoleerd worden tot gemiddeld label B.  Een onafhankelijk bureau gaat de verschillende opties met elkaar vergelijken. Als duidelijk is wat de beste oplossing is, bekijkt de projectgroep of en hoe dit betaalbaar is. De uitkomsten komen in het wijkwarmteplan te staan. De eerste versie van dit plan wil de projectgroep in 2019 met alle wijkbewoners bespreken.

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner van Hengstdal op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. Dit plan geeft zekerheid over de stappen die u kunt nemen. En over het tijdstip waarop de wijk echt van het aardgas af gaat. 

  • Volg deze pagina
  • Volg de wijkwebsite Nijmegen-Oost 
  • Meld u aan voor de maillijst van de gemeente. U ontvangt dan uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere nuttige informatie. Stuur daarvoor een mail naar: aardgasvrij@nijmegen.nl (vermeld de naam van uw wijk). 

Bijeenkomsten

Heeft u interesse in de (powerpoint)presentaties? Dan kunt u deze opvragen bij de Erik Maessen, procesbegeleider van Hengstdal Aardgasvrij, via e.maessen@nijmegen.nl.

Meer informatie 

Meer weten? Neem contact op met de gemeentelijke procesbegeleider van Hengstdal Aardgasvrij: Erik Maessen, tel.:14024 of mail: e.maessen@nijmegen.nl