Hengstdal

Hengstdal doet mee aan 2 projecten die de overstap naar aardgasvrij willen bevorderen:

De gemeente, bewoners, woningcorporatie Woonwaarts en netbeheerder Liander spreken over hoe de wijk aardgasvrij kan worden. Dat gebeurt in de projectgroep Hengstdal Aardgasvrij, die onder leiding van de gemeente werkt aan het wijkwarmteplan. Hierin zitten ook leden van Stichting Duurzaam Hengstdal.

Stand van zaken wijkwarmteplan 

De deelnemers aan de projectgroep hebben al verschillende onderzoeken uitgevoerd naar welke warmtebronnen technisch mogelijk zijn. Uitgangspunt is dat alle woningen geïsoleerd worden tot gemiddeld label B.  Een onafhankelijk bureau gaat de verschillende opties met elkaar vergelijken. Als duidelijk is wat de beste oplossing is, bekijkt de projectgroep of en hoe dit betaalbaar is. De uitkomsten komen in het wijkwarmteplan te staan. De eerste versie van dit plan wil de projectgroep in 2019 met alle wijkbewoners bespreken.

Doe mee aan de wijkworkshop op 6 of 13 november!

De overgang naar aardgasvrij is een hele klus, waar de gemeente de wijk bij wil ondersteunen. Hoe? Dat bedenken we graag samen met u! In 2 wijkworkshops op 6 en 13 van 19.30 uur tot 22.30 uur gaan we hiermee aan de slag in De Ark van Oost.

Wat gaan we doen?

Tijdens de workshops bekijken we op basis van wat we de afgelopen tijd hebben geleerd, welke kansen, mogelijkheden, drempels en problemen u ziet of verwacht bij de overgang naar aardgasvrije woningen. Bijvoorbeeld bij het isoleren van woningen, het besparen van energie of de keuze voor een alternatief voor aardgas. De ideeën uit deze workshops verwerken we in het wijkwarmteplan voor Hengstdal. 

U kunt zich tot 30 oktober aanmelden door een email te sturen naar aardgasvrij@nijmegen.nl onder vermelding van ‘Workshop Hengstdal’. Geef dan ook aan welke avond uw voorkeur heeft. Ook voor informatie of vragen kunt u hier terecht.

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner van Hengstdal op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. Dit plan geeft zekerheid over de stappen die u kunt nemen. En over het tijdstip waarop de wijk echt van het aardgas af gaat. 

  • Volg deze pagina
  • Volg de wijkwebsite Nijmegen-Oost 
  • Meld u aan voor de maillijst van de gemeente. U ontvangt dan uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere nuttige informatie. Stuur daarvoor een mail naar: aardgasvrij@nijmegen.nl (vermeld de naam van uw wijk). 

Bijeenkomsten

Heeft u problemen met het lezen van de (powerpoint)presentaties? Neem dan contact op met Erik Maessen, gebiedsregisseur van Hengstdal Aardgasvrij, via e.maessen@nijmegen.nl.

Meer informatie 

Meer weten? Neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Hengstdal Aardgasvrij: Erik Maessen, tel.:14024 of mail: e.maessen@nijmegen.nl