Duurzame warmte met een Buurt Energie Systeem in de Bomenbuurt-Oost

Heeft u al gehoord over het Buurt Energie Systeem (BES)? Dit is een nieuw duurzaam warmtesysteem waarmee u uw huis misschien in de toekomst kunt verwarmen. Met bewoners onderzoeken we of dit een betaalbare oplossing is in de Bomenbuurt-Oost. En onder welke voorwaarden dit in de buurt kan. Uw mening hierover is belangrijk. Hier kunt u terecht voor meer informatie:

 • Vanaf 18 augustus 2021 bent u op woensdagmiddag welkom op Hengstdalseweg 194 voor vragen rondom het BES of duurzaam wonen
 • Voor een andere afspraak of bij vragen, neem contact op met Erik Maessen, gebiedsregisseur aardgasvrij Hengstdal: stuur een e-mail naar e.maessen@nijmegen.nl of bel 06 – 46 33 73 87
 • Lees de meestgestelde vragen en antwoorden over het Buurt Energie Systeem Bomenbuurt-Oost

Peiling bewoners Bomenbuurt-Oost (Hengstdal)

In de Bomenbuurt-Oost in de wijk Hengstdal onderzochten we in mei en juni 2021 hoe wijkbewoners over het onderzoek naar het Buurt Energie Systeem denken, wat ze verwachten in de toekomst. Ook vroegen we naar ervaringen met verwarmen en koken. Er reageerden 108 bewoners op een uitnodiging per brief om een vragenlijst in te vullen (online of schriftelijk). Een samenvatting vindt u in de infographic hieronder. Of bekijk het onderzoeksrapport Peiling Bomenbuurt (pdf, 655 KB)

Bewoners verrichten in 2020 en 2021 samen met professionals onderzoek naar de techniek, financiën en hoe zeggenschap te kunnen krijgen, hebben en houden in de toekomst. Uniek aan het Buurt Energie Systeem, als het er komt, is dat het van de bewoners zelf wordt. Het Buurt Energie Systeem wordt zo het kloppend hart van de Bomenbuurt-Oost. Een buurt waar niemand in de kou de staat en iedereen mee mag doen. Duurzaam en sociaal: dát kan het Buurt Energie Systeem worden in de Bomenbuurt-Oost.

Bewoners geven samen vorm aan het Buurt Energie Systeem. Iedereen kan meedoen: u hoeft geen specialist te zijn. Een frisse, kritische en positieve blik is voldoende, want die maakt het Buurt Energie Systeem beter! En hoe gaaf is het als u straks kunt zeggen: “Ik heb samen met mijn buren een bijdrage geleverd aan dit Buurt Energie Systeem”.

Vier werkgroepen zijn begonnen met het uitwerken van verschillende onderdelen die bij het Buurt Energie Systeem horen. In die werkgroepen zitten buurtbewoners, medewerkers van gemeente Nijmegen, woningcorporatie Woonwaarts, Alliander en vertegenwoordigers van Duurzaam Hengstdal. Vrijblijvend mee luisteren of meedoen? Graag! Meld u dan vooral bij Erik Maessen of een betrokken buurtbewoner.

Techniek en financiën: wat is er nodig en wat kost het wie?

In deze werkgroep spreken de deelnemers over:

 • hoe de techniek eruitziet
 • waar kan het slimmer of nog beter kan
 • wat de kosten van het Buurt Energie Systeem zijn
 • wie die kosten gaat betalen

Governance: wie is de baas en wat betekent dat?

In deze werkgroep gaat over het vraagstuk hoe en op welke manier de buurt eigenaar kan worden van het Buurt Energie Systeem. Hoe ziet het eigenaarschap eruit, waar ben je dan eigenaar van? En waarover beslis je dan samen?

Omgevingsmanagement: een betere buurt, wat nemen we mee?

Deze werkgroep houdt zich bezig met verbeterkansen voor de buurt. Wat kunnen we nog meer doen om de buurt te verbeteren?

Proces in de Buurt: hoe informeren en betrekken we iedereen?

De deelnemers aan deze werkgroep houden zich bezig met de vraag hoe alle bewoners geïnformeerd worden en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat iedereen kan meedoen die dat wil.

In 2020 is er een subsidie toegekend van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de uitvoering van de BES-plannen voort te kunnen zetten. Bewoners worden tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid ondersteund door de volgende organisaties.

 • Woningcorporatie Woonwaarts
 • Netwerkbeheerder Alliander
 • Burgerinitiatief Duurzaam Hengstdal
 • Gemeente Nijmegen

Grofweg gaan bewoners in 2022 beslissen of het project haalbaar is, en over de opstart van een coöperatie van buurtbewoners die voor een eigen, duurzaam, warmtesysteem gaat zorgen in de Bomenbuurt-Oost.

Meer informatie, meedenken of meedoen? Neem contact op met Erik Maessen, gebiedsregisseur Aardgasvrij Hengstdal, e-mail: e.maessen@nijmegen.nl of bel 06 – 46 33 73 87.