Hengstdal

De gemeente, wijkbewoners (waaronder de Stichting Duurzaam Hengstdal), woningcorporatie Woonwaarts en netbeheerder Liander spreken over hoe (een deel van) de wijk aardgasvrij kan worden.  

Wijkwarmteplan klaar

Voor Hengstdal is nu het wijkwarmteplan klaar. Hierin staat welke stappen in de wijk gezet kunnen worden op weg naar een toekomst zonder aardgas. Welke alternatieven voor aardgas zijn er mogelijk in Hengstdal? Wat houden deze in? Welke beslissingen moeten wanneer worden genomen? En wat kan men op de korte termijn al doen? In het plan staat nog niet wat het beste alternatief is voor aardgas. En ook niet wanneer de levering van aardgas stopt, omdat dat dat nu nog niet eenduidig te zeggen is.

Het plan beschrijft wel wat vooruitlopend daarop al wel gedaan kan worden. Want welk alternatief het ook wordt, het is altijd belangrijk om minder energie te verbruiken. Bijvoorbeeld door woningen te isoleren. De gemeente en Duurzaam Hengstdal gaan de wijkbewoners en ondernemers hier de komende jaren bij helpen.

Bekijk het wijkwarmteplan en de nota met zienswijzen van betrokkenen hierop.

Wilt u liever een papieren versie van het volledige wijkwarmteplan ontvangen? Geen probleem. Stuurt u dan een mail met naam en adres naar aardgasvrij@nijmegen.nl of bel de gemeente met dit verzoek via telefoonnummer14024.

Het vervolg

De vervolgstap is het uitvoeren van de acties in het wijkwarmteplan. Zo is in 2020 het project Buurt Energiesysteem (BES) in de Bomenbuurt Oost gestart. Dit project heeft een rijksbijdrage ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. 

Daarnaast zijn er gesprekken gestart met de warmteleverancier van het Limosterrein om de huidige gasgestookte ketels te vervangen voor een duurzamer alternatief.

Energieadvies voor verschillende woningtypes

De gemeente Nijmegen heeft energieadviezen laten maken voor de meest voorkomende koopwoningen in Hengstdal. Kijk voor uw energieadvies op de pagina van het Energieloket

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner van Hengstdal op de hoogte blijft en meepraat. 

Nieuwsbrieven

Bijeenkomsten

Meer informatie 

Heeft u problemen met het lezen van de (powerpoint)presentaties? Of wilt u meer weten? Neem contact op met de warmteregisseur energie en warmte: Reyer Koeman, telefoonnummer 14 024 of mail: r.koeman@nijmegen.nl.