Hengstdal

De gemeente, wijkbewoners, woningcorporatie Woonwaarts en netbeheerder Liander spreken over hoe de wijk aardgasvrij kan worden. Dat gebeurt in de projectgroep Hengstdal Aardgasvrij, die onder leiding van de gemeente werkt aan het wijkwarmteplan. Hierin zitten ook leden van bewonersgroep Stichting Duurzaam Hengstdal.

Eerste versie wijkwarmteplan klaar

Voor Hengstdal is nu een eerste versie van het wijkwarmteplan klaar. Hierin staat welke stappen in de wijk gezet kunnen worden op weg naar een toekomst zonder aardgas. Welke alternatieven voor aardgas zijn er mogelijk in Hengstdal? Wat houden deze in? Welke beslissingen moeten wanneer worden genomen? En wat kan men op de korte termijn al doen? In het plan staat nog niet wat het beste alternatief is voor aardgas. En ook niet wanneer de levering van aardgas stopt, omdat dat dat nu nog niet eenduidig te zeggen is.

Het plan beschrijft wel wat vooruitlopend daarop al wel gedaan kan worden. Want welk alternatief het ook wordt, het is altijd belangrijk om minder energie te verbruiken. Bijvoorbeeld door woningen te isoleren. De gemeente en Duurzaam Hengstdal gaan de wijkbewoners en ondernemers hier de komende jaren bij helpen.

Een verkorte versie van het wijkwarmteplan is huis-aan-huis in de wijk verspreid, samen met de uitnodiging hierop te reageren. De verkorte versie en het volledige wijkwarmteplan vindt u bij agendapunt 4.4 in de openbare besluitenlijst van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020.

Wilt u liever een papieren versie van het volledige wijkwarmteplan ontvangen? Geen probleem. Stuurt u dan een mail met naam en adres naar aardgasvrij@nijmegen.nl of bel de gemeente met dit verzoek via telefoonnummer14024.

Reageren


Bewoners en ondernemers in Hengstdal kunnentot 22 juni 2020 op verschillende manieren reageren op het wijkwarmteplan:

  1. Tijdens de online bijeenkomsten op 16 en 18 juni tussen 20.00 en 21.30 uur (zie hieronder)
  2. Per mail naar gebiedsregisseur Erik Maessen via aardgasvrij@nijmegen.nl
  3. Per brief naar Gemeente Nijmegen, afdeling Projectrealisatie, t.a.v. de heer E. Maessen, Postbus 9105, 6500 HG te Nijmegen
  4. Telefonisch tijdens het spreekuur op woensdagen tussen 13 uur en 15 uur via telefoonnummer 14024.

Digitale bijeenkomsten op 16 en 18 juni

Graag hadden we deze eerste versie van het wijkwarmteplan persoonlijk met de bewoners en ondernemers van Hengstdal besproken tijdens een bijeenkomst in de wijk, maar dat is nu vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Op 16 en 18 juni tussen 20.00 en 21.30 uur organiseren we daarom digitale bijeenkomsten. Daarin lichten we het plan toe en kunnen de deelnemers vragen en opmerkingen inbrengen. Om deel te kunnen nemen is aanmelden noodzakelijk. Bij voldoende animo organiseren wij indien nodig meer avonden.

Aanmelden digitale bijeenkomst


Aanmelden kan via aardgasvrij@nijmegen.nl. In de mail graag  vermelden:
- dat het om deelname aan de informatiebijeenkomst gaat
- uw naam en uw voorkeursdatum.
Na aanmelding krijgt u een bevestiging en uitleg over de manier waarop u kunt deelnemen.

Het vervolg

Tot en met 22 juni 2020 kunnen wijkbewoners en ondernemers in Hengstdal reageren op het wijkwarmteplan. Na deze vier weken verwerkt het projectteam alle reacties tot een eindversie. Het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad stellen het plan en het benodigde geld vervolgens vast. We kunnen dan naar verwachting na de zomer aan de slag met de acties in het wijkwarmteplan. De start markeren we met een wijkevenement (als dat dan weer mogelijk is).

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner van Hengstdal op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. Dit plan geeft zekerheid over de stappen die u kunt nemen op weg naar een aardgasvrije woning. En op een gegeven moment over het tijdstip waarop de wijk echt van het aardgas af gaat. 

Bijeenkomsten

Meer informatie 

Heeft u problemen met het lezen van de (powerpoint)presentaties? Of wilt u meer weten? Neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Hengstdal Aardgasvrij: Erik Maessen, tel.:14024 of mail: e.maessen@nijmegen.nl

Buurt Energie Systeem

Bomenbuurt Hengstdal

Samenwerking

bevordert de overstap naar aardgasvrij