Waarom wordt Nijmegen aardgasvrij?

De verbranding van aardgas zorgt wereldwijd voor veel schadelijke CO2-uitstoot. Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde snel en verandert het klimaat. In Nederland zorgt de gaswinning in Groningen ook voor aardbevingen. Daarom wil Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken om mee te koken en huizen en andere panden te verwarmen. Zo zorgen we met zijn allen voor een leefbare wereld voor onze (klein)kinderen.

In 2045 wil de gemeente Nijmegen dat de bijna 80.000 woningen en alle andere panden van het aardgas af zijn. De overheid heeft de gemeente de taak gegeven om de overstap naar aardgasvrij wonen goed te begeleiden. Hoe Nijmegen dit gaat doen, staat in de Warmtevisie. We houden toezicht op nieuwbouw en onderzoeken betaalbare alternatieven voor de bestaande bouw. We maken samen voor elke wijk een plan om van het gas af te gaan. In een aantal wijken is dit al gestart.
We verwachten dat 30.000 tot 50.000 Nijmeegse woningen aansluiten op warmtenetten. Daarvoor is een flinke uitbreiding van het bestaande warmtenet (restwarmte van afvalenergiecentrale ARN) nodig. En nieuwe warmtebronnen, zoals geothermie (aardwarmte) en warmte uit oppervlaktewater. 

Een ander groot deel van de woningen, 25.000-35.000, wordt waarschijnlijk helemaal elektrisch. De meeste van deze woningen krijgen dan een warmtepomp voor verwarming en warm water. 

Alles over de besluitvorming van het college en de gemeenteraad over Nijmegen Aardgasvrij leest u in het bestuursdossier Energietransitie.

Nieuwbouwwoningen krijgen volgens de Gaswet van 2018 al geen aardgasaansluiting meer. Op dit moment mag de overheid het gas bij bestaande woningen nog niet afsluiten. Wanneer Nederland precies stopt met aardgas, is ook nog niet bekend. U kunt dus vrijwillig meepraten over een wijkwarmteplan en uw woning voorbereiden op aardgasvrij wonen. Dit kan de komende jaren veranderen. De rijksoverheid kan de wet namelijk aanpassen.

De Nijmeegse gemeenteraad heeft wel besloten dat het doel is Nijmeegse wijken tussen 2035 en 2045 aardgasvrij te maken. De raad kan een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten. Dat kan als er sprake is van een goed en betaalbaar alternatief voor aardgas. 

De provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen, Nuon en Alliander DGO willen samen het gebruik van duurzame restwarmte stimuleren. Dat geldt voor de regio Arnhem-Nijmegen. Dit willen ze doen door 1 geïntegreerd regionaal warmtenet aan te leggen. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst in 2014. Hierin staat dat in 2030 ten minste 90.000 woningequivalenten zijn aangesloten op dit regionale warmtenetwerk. Met de aanleg van het warmtenet heeft Nijmegen de afgelopen jaren de eerste aardgasvrije nieuwbouwwoningen gerealiseerd.  We bekijken nu hoe dit warmtenet kan worden doorgetrokken naar andere delen van de stad.

De gemeente, huiseigenaren, woningcorporaties en hun huurders, bedrijven, scholen en organisaties in de wijken hebben een rol. Evenals de netbeheerder en warmtebedrijven en –leveranciers. 

De gemeente regisseert en ondersteunt de plannen. In 2021 moet de gemeente verplicht een warmtetransitieplan hebben. Hierin staat de aanpak wijk-voor-wijk en de planning van de warmtetransitie.

  • Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn moet in dat plan het volgende staan. Welke aardgasvrije verwarmingsmogelijkheid er komt en welke alternatieven er moeten zijn.
  • Voor wijken die na 2030 aan de beurt zijn, kunnen we nog even wachten. Zo kunnen we kijken of er haalbare nieuwe technieken zijn. De gemeente Nijmegen heeft als voorloper op dat warmtetransitieplan de Warmtevisie opgesteld.

Eigenaren en verhuurders van woningen en panden zorgen er zelf voor dat hun panden aardgasvrij worden. Op dit moment is dat nog vrijwillig, de gasaansluiting van bestaande woningen mag nog niet verplicht worden afgesloten.