Zwanenveld

Zwanenveld is een van de 1e Nijmeegse wijken die aardgasvrij worden. Volgens plan is dat uiterlijk in 2035. De komende 1,5 tot 2 jaar gaan gebiedsregisseur Geert-Jan van den Brand en junior-projectleider Lisette van der Meer van de gemeente aan de slag met het maken van een wijkwarmteplan voor Zwanenveld. Dat doen zij samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties WoonGenoot, Talis, Woonwaarts en Portaal, pandeigenaren en Liander.

In dat plan komt te staan welke nieuwe energiebronnen mogelijk zijn in uw wijk en type woning. En wat daarvoor nog moet gebeuren. Er komt eerst een plan voor Zwanenveld, daarna volgen Lankforst en Meijhorst. Deze volgorde hangt samen met de gekregen rijkssubsidie en de renovaties die gepland staan voor corporatiewoningen in de komende jaren. 

Zomermagazine

Door de Coronamaatregelen kon de gemeente afgelopen maanden geen bewonersbijeenkomst organiseren. Maar de stappen op weg naar een wijkwarmteplan gaan door. Daarom is in de 2e week van juli het Zomermagazine (PDF, 24 MB) huis-aan-huis bezorgd in Zwanenveld (behalve bij huizen met een nee-nee-stickers). Daarin staat wat er de afgelopen periode is gedaan en onderzocht in de wijk. Zo blijft u als bewoner toch op de hoogte. In het magazine staat het artikel Wonen zonder aardgas: hoe dan? Daarin verwijzen wij u naar een uitgebreide analyse van mogelijke warmtebronnen voor Zwanenveld. Deze analyse leest u vanaf vrijdag 10 juli op deze pagina.

Heeft u vragen over de inhoud van het magazine? Of heeft u het niet ontvangen, maar wilt u alsnog een papieren exemplaar? Neem dan contact met ons op (contactgegevens onderaan).

Rijkssubsidie

Op dit moment onderzoekt de gemeente of het haalbaar en betaalbaar is om een warmtenet voor Dukenburg aan te leggen. Voor dit proces krijgt Dukenburg een rijkssubsidie van 4,8 miljoen. Deze subsidie is bedoeld om 828 huizen van woningcorporaties (in Zwanenveld, Meijhorst en een klein deel van Lankforst) en ongeveer 90 winkels van winkelcentrum Dukenburg aardgasvrij te maken. Als er een warmtenet komt, kunnen 5.600 van de 9.000 woningen in Dukenburg zo van warmte voorzien worden. Voor de overige woningen worden andere warmtebronnen onderzocht. Voor meer informatie: zie punt 3.9 op de openbare besluitenlijst van het college van B en W van 22 januari 2019.

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. 

Nieuwsbrieven

Bijeenkomsten  

Meer informatie?

Neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Zwanenveld Aardgasvrij: Geert-Jan van den Brand, tel.: 14024 of mail: g.van.den.brand@nijmegen.nl