Zwanenveld (en deel van Lankforst)

Zwanenveld is een van de 1e Nijmeegse wijken die aardgasvrij worden. Volgens plan is dat uiterlijk in 2035. Op dit moment zijn een gebiedsregisseur en projectleider van de gemeente aan de slag met het maken van een wijkwarmteplan voor Zwanenveld. Dat doen zij samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties WoonGenoot, Talis, Woonwaarts en Portaal, pandeigenaren en Liander.

In dat plan komt te staan welke nieuwe energiebronnen mogelijk zijn in uw wijk en type woning. En wat daarvoor nog moet gebeuren. We werken nu aan een plan voor Zwanenveld, waarbij blijkt dat het verstandig is om ook een deel van Lankforst mee te nemen. Het gaat om de flats en maisonnettes in de straten 14, 31, 34 t/m 39, 43 t/m 46 en 53 t/m 56 in Lankforst. Dit is mogelijk vanwege de gekregen rijkssubsidie en de renovaties die gepland staan voor corporatiewoningen in de komende jaren. 

Nieuws voor Zwanenveld (24 juni 2021)

Aanbesteding warmtenet voorlopig uitgesteld door vertraging warmtewet en zorgen over betaalbaarheid. 

Onderzoeksresultaten ‘Op weg naar een aardgasvrij Zwanenveld en Lankforst-Noord’

In Nijmegen worden per wijk wijkwarmteplannen opgesteld. Het moet daarbij duidelijk worden of het haalbaar is in de toekomst aardgasvrij kunnen zijn. Om bij te dragen aan deze aanpak in Zwanenveld en Lankforst-Noord verzamelden we onderzoeksinformatie over draagvlak, toekomstverwachting en ervaringen met verwarmen en koken bij wijkbewoners.

In maart 2021 gaven bijna 700 bewoners van Zwanenveld en Lankforst-Noord in een enquête hun mening. Een samenvatting vindt u in de infographic hieronder. Of bekijk de samenvatting in tekst en het complete onderzoeksrapport.

 

Tijdlijn aardgasvrij Zwanenveld en Lankforst-Noord

Wat zijn de te verwachten stappen op weg naar een aardgasvrij Zwanenveld? Hieronder vindt u een tijdlijn. Of bekijk de tijdlijn uitgewerkt in tekst.

 

Energie-adviesrapporten

De gemeente heeft een deskundig bureau energieadviezen laten maken voor veelvoorkomende woningen in de wijk. Woningen uit Zwanenveld zijn hiervoor onderzocht. Bekijk de rapporten voor verschillende woningtypes in Zwanenveld met de slimste stappen om energie te besparen en de woning te isoleren en verduurzamen. 

Magazines

Door de coronamaatregelen kon de gemeente afgelopen maanden geen bewonersbijeenkomst organiseren. De stappen op weg naar een wijkwarmteplan gaan door. In de zomer van 2020 is het Zomermagazine (PDF, 27 MB) huis-aan-huis bezorgd in Zwanenveld (behalve bij huizen met een nee-nee-stickers). Daarin staat wat er de afgelopen periode is gedaan en onderzocht in de wijk. Zo blijft u als bewoner toch op de hoogte. In het magazine staat het artikel Wonen zonder aardgas: hoe dan? Daarin verwijzen wij u naar een uitgebreide analyse van mogelijke warmtebronnen voor Zwanenveld. Lees de notitie Zwanenveld aardgasvrij: hoe dan? (juli 2020). (pdf 3 MB)

Tijdens het onderzoek naar alternatieven voor aardgas bleek dat het mogelijk is om een deel van de wijk Lankforst mee te nemen in de plannen voor het aardgasvrij worden van Zwanenveld. Het gaat om de flats en maisonnettes in de straten 14, 31, 34 t/m 39, 43 t/m 46 en 53 t/m 56. Om bewoners van die straten te informeren hebben wij een kort magazine voor Lankforst (pdf 3 MB) gemaakt. Dat is in november 2020 huis-aan-huis bezorgd door de woningcorporaties Woonwaarts en WoonGenoot. Om verder op de hoogte te blijven van het proces kunnen bewoners zich abonneren op de digitale nieuwsbrief Aardgasvrij Zwanenveld.

Heeft u vragen over de inhoud van het magazine? Of heeft u het niet ontvangen, maar wilt u alsnog een papieren exemplaar? Neem dan contact met ons op (contactgegevens onderaan).

Rijkssubsidie

Op dit moment onderzoekt de gemeente of het haalbaar en betaalbaar is om een warmtenet voor Dukenburg aan te leggen. Voor dit proces krijgt Dukenburg een rijkssubsidie van 4,8 miljoen euro. Deze subsidie is bedoeld om 828 huizen van woningcorporaties (in Zwanenveld, Meijhorst en een klein deel van Lankforst) en ongeveer 90 winkels van winkelcentrum Dukenburg aardgasvrij te maken. Als er een warmtenet komt, kunnen 5.600 van de 9.000 woningen in Dukenburg zo van warmte voorzien worden. Voor de overige woningen worden andere warmtebronnen onderzocht. Voor meer informatie: zie punt 3.9 op de openbare besluitenlijst van het college van B en W van 22 januari 2019.

Green Make Over

Op 27 december 2020 kregen het huis en de tuin van het gezin Özer uit Zwanenveld een duurzame opknapbeurt in het tv-programma Green Make Over op SBS6. Benieuwd naar alle aanpassingen in en om de woning? Bekijk de aflevering hier terug

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. 

Nieuwsbrieven

Bijeenkomsten  

Meer informatie?

Neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Zwanenveld Aardgasvrij via telefoonnummer 14024 of mail: aardgasvrij@nijmegen.nl