Zwanenveld en Lankforst-Noord

Zwanenveld en Lankforst-Noord zijn twee van de eerste Nijmeegse wijken op weg naar een aardgasvrije toekomst. Hiervoor is een Wijkwarmteplan opgesteld en is een verkorte publieksversie huis aan huis verspreid. Beide documenten kunt u vinden onder het kopje downloads. In het plan staat wat mogelijke alternatieven zijn voor aardgas in de wijk. Maar ook hoe inwoners aankijken tegen een warmtenet, welke zorgen er zijn, welke zaken tegelijkertijd opgepakt kunnen worden (koppelkansen) en de stappen die nog genomen gaan worden met welke partijen. In het Wijkwarmteplan worden geen keuzes gemaakt, maar het is wel de basis voor de vervolgstappen om Zwanenveld en Lankforst–Noord aardgasvrij te maken. 

Informatieavond Nijmeegs Energie Bespaar Advies (NEBA)

Een handig digitaal platform en professioneel advies afgestemd op uw huis? Maak dan gebruik van het gratis Nijmeegs Energie Bespaar Advies. Op woensdag 2 november helpen we u om concreet aan de slag te gaan met uw NEBA-advies. We leggen het NEBA uit en gaan in op uw specifieke vragen. Kom langs in winkelcentrum Dukenbrug en neem uw buren mee! 

Datum tijd en locatie

  • woensdag 2 november 2022 
  • inloop: vanaf 19.00 uur, start: van 19.30 tot 21.30 uur 
  • Duurzaam Wonen, Winkelcentrum Dukenburg, Zwanenveld 9018

Aanmelden: stuur een mail naar info@ewverduurzamers.nl

Vervolgstappen na het Wijkwarmteplan

Een (duurzaam) verwarmd en betaalbaar huis is een eerste levensbehoefte. Het afgelopen jaar zijn de elektriciteits- en aardgastarieven extreem gestegen. Ook de tarieven van het warmtenet gaan omhoog, maar minder snel dan bij aardgas. De verwachting is dat steeds meer inwoners voor hun verwarming onafhankelijker willen zijn van aardgas. De gemeente Nijmegen, woningcorporaties Portaal, Woonwaarts en Talis, ARN, Firan en provincie Gelderland onderzoeken in 2022 opnieuw of een betaalbaar publiek warmtenet naar delen van Zwanenveld, Lankforst-Noord en omgeving haalbaar is. Daarbij gaat het om een warmtenet van ongeveer 4000 aansluitingen (woningequivalenten), waaronder woningcorporatiewoningen en andere (grote) gebouwen in het gebied, die willen aansluiten. Ook de kosten van het aansluiten van particuliere woningen op het warmtenet worden in kaart gebracht. Naar verwachting zijn richting het einde van 2022 de eerste resultaten van het onderzoek bekend. 

Wat kan ik nu doen?

Downloads

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. 

Nieuwsbrieven

Meer informatie?

Neem contact op met de gemeentelijke gebiedsregisseur van Zwanenveld Aardgasvrij via telefoonnummer 14024 of mail: duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl