Dukenburg (Zwanenveld, Lankforst en Meijhorst)

Ook in Dukenburg starten de voorbereidingen voor het wijkwarmteplan. De gemeente gaat samen met de bewoners, woningcorporaties en netbeheerder Liander bekijken wat de beste aanpak is om aardgasvrij te worden. Wat dat gaat kosten en hoe die betaald kunnen worden. 
Er komen eerst plannen voor de wijken Zwanenveld, Lankforst en Meijhorst, daarna volgen de andere wijken. De volgorde hangt samen met de gekregen rijkssubsidie. 

Rijkssubsidie

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het haalbaar en betaalbaar is om een warmtenet voor Dukenburg aan te leggen. Voor dit proces krijgt Dukenburg een rijkssubsidie van 4,8 miljoen. Zie punt 3.9 op de openbare besluitenlijst van het college van B en W van 22 januari 2019.

Deze subsidie is bedoeld om 828 huizen van  woningcorporaties (in Zwanenveld, Meijhorst en een klein deel van Lankforst) en ongeveer 90 winkels van winkelcentrum Dukenburg aardgasvrij te maken. Als er een warmtenet komt, kunnen 5.600 van de 9.000 woningen in Dukenburg zo van warmte voorzien worden. Voor de overige woningen worden andere warmtebronnen onderzocht.  

Projectorganisatie

Er is op dit moment nog geen projectorganisatie Aardgasvrij Dukenburg, die gaat werken aan het wijkwarmteplan. Deze wordt in het voorjaar in afstemming met de wijk opgericht. Wel is er een gemeentelijke projectleider bezig met de voorbereidingen.  
Half januari is Tom Beek gestart als projectleider Aardgasvrij Wijken Zwanenveld, Meijhorst en Lankforst. Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een projectorganisatie en aan een plan van aanpak. Hierin komt te staan hoe het wijkwarmteplan wordt opgesteld.  

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk dat u als bewoner op de hoogte blijft en meepraat over het wijkwarmteplan. Dit plan geeft zekerheid over de stappen die u kunt nemen. En over het tijdstip waarop de wijk echt van het aardgas af gaat.

  • Volg deze pagina
  • Volg de Dukenburger
  • U kunt zich ook aanmelden voor de maillijst. U ontvangt dan uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere nuttige informatie over dit onderwerp. Aanmelden kan door een mail met uw naam en adresgegevens te sturen naar: aardgasvrij@nijmegen.nl (vermeld de naam van uw wijk). 

Bijeenkomsten

Er zijn op dit moment nog geen bijeenkomsten gepland. 

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met de gemeentelijke procesbegeleider van Dukenburg Aardgasvrij: Tom Beek, tel.: 14024 of mail: t.beek@nijmegen.nl.